Jan 192014
 

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Η ομάδα ThinkΠ, μία ομάδα προβληματισμού και παρέμβασης για τον πολιτισμό, την παιδεία και την πολιτική οικολογία, πήρε την πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός σύγχρονου ανοικτού κόμματος πολιτών. Στην πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίθηκαν άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους ιδρύουμε το κόμμα Ευρώπη – Οικολογία.

Η Ευρώπη – Οικολογία δημιουργείται μεταξύ άλλων:

  • για να μπορέσουμε να συμβάλουμε σε μια διαφορετική και πολλά υποσχόμενη αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αυτή που περιγράφεται ως «έξυπνη» ανάπτυξη,
  • για να συμβάλουμε στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης με στόχο την ομοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία των Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης.

Το κόμμα αυτό, μακριά από δογματισμούς, θα προσπαθήσει να συμβάλλει στο ξεπέρασμα κατακερματισμών και στη δημιουργία συγκλίσεων, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιδιώξει αποτελεσματικά τους στόχους που προαναφέρθηκαν.

Οφείλουμε να συναντηθούμε, οφείλουμε να αναζητήσουμε αυτές τις συγκλίσεις.

Λίγα λόγια για την «έξυπνη» ανάπτυξη.

Η χώρα μας, αλλά και η Ευρώπη, χρειάζεται επειγόντως να τεθούν σε κίνηση μηχανισμοί ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Αλλιώς δεν αντιμετωπίζεται η φτώχια, η ανεργία, η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε εκπαίδευση και υγεία υψηλής ποιότητας. Αλλιώς η κοινωνική πρόνοια καταρρέει.

Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη που δεν θα είναι κοντόφθαλμο. Που δεν θα οδηγήσει για άλλη μια φορά σε μια εύθραυστη, ψεύτικη ανάπτυξη και ευμάρεια. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο με ευρεία οπτική τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. Δηλαδή ένα σχέδιο που η ανάπτυξη του ενός τόπου δεν θα καταστρέφει το διπλανό, που η ανάπτυξη σήμερα δεν θα καταστρέφει αλλά αντίθετα θα μεγεθύνει τις δυνατότητες της αυριανής ανάπτυξης. Ένα σχέδιο δηλαδή που θα διασφαλίζει ότι η δική μας γενιά δεν θα κλέβει τα παιδιά μας, τις επόμενες γενιές, αλλά αντίθετα θα φροντίζει για αυτές. Ένα σχέδιο διαγενεακής δικαιοσύνης.

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα για ένα τέτοιο σχέδιο ανάπτυξης. Είναι η ανάπτυξη που στηρίζεται στην ένταση γνώσης, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη νέας γνώσης και τεχνολογίας, στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη στο χώρο και το χρόνο, που στηρίζεται στη νέα γνώση και την πρωτοβουλία, ονομάζουμε «Έξυπνη Ανάπτυξη».

Ουσιαστικά δηλαδή, αναφερόμαστε στην ανατολή μιας νέας συναρπαστικής βιομηχανικής επανάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο, που οδηγεί στην αποσύνδεση της δημιουργίας οικονομικής αξίας από την κατανάλωση των φυσικών πόρων.

Αυτό απαιτεί τρεις βασικές λειτουργίες:

  • μια συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας των φυσικών πόρων,
  • την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
  • καθώς και τη μετάβαση από τις γραμμικές διαδικασίες παραγωγής σε οικονομία κυκλικών διαδικασιών, στην οποία όλα τα υπολείμματα είναι σημείο εκκίνησης νέων αλυσίδων παραγωγής αξίας.

Σε διεθνές επίπεδο το χρώμα αυτής της νέας βιομηχανικής επανάστασης είναι πράσινο. Τεράστια ρεύματα χρηματοδότησης κατευθύνονται προς την έρευνα αλλά και ως επενδύσεις σε αειφόρες παραγωγικές διαδικασίες και γραμμές παραγωγής. Κανένας άλλος τομέας της παγκόσμιας οικονομίας δεν αναπτύσσεται ταχύτερα από την πράσινη οικονομία: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογίες αποδοτικότητας ενεργειακών και φυσικών πόρων, ανακύκλωση πολύτιμων υλικών, επανεπεξεργασία νερού, οικολογική κτιριακή τεχνολογία, ηλεκτρικά οχήματα, χημεία φυσικών προϊόντων, είναι ορισμένα σημαντικά παραδείγματα.

Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο. Και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή! Είναι παγκοσμίως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής ενέργειας.

Ενώ το κόστος των νέων ηλιακών και αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας συνεχώς μειώνεται και ταυτόχρονα αυξάνεται η απόδοσή τους, το κόστος για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας αυξάνεται κατακόρυφα. Ειδικά σε περιοχές με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, η παραγωγή με φωτοβολταϊκά είναι ήδη στο κατώφλι της ανταγωνιστικότητας συγκρινόμενη με την χρήση ορυκτών καυσίμων, και το ίδιο ισχύει για την αιολική ενέργεια – για να μην αναφέρουμε τα τρομακτικά δευτερογενή κόστη που προκύπτουν από την καύση άνθρακα.

Η Γερμανική “ενεργειακή στροφή” δεν είναι τελικά μια εξωτική ιδιαιτερότητα, αλλά ένα πλανητικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Η Ελλάδα λόγω μιας σειράς πλεονεκτημάτων μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την ενεργειακή στροφή. Με τη χρήση των τεχνολογιών που ωριμάζουν αυτή τη στιγμή στον τομέα των ΑΠΕ, πολύ σύντομα θα είναι σε θέση όχι μόνο να καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες μέσω αυτών, αλλά και να καταστεί εξαγωγέας ενέργειας.Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα έχει μόνο οικονομικές συνέπειες. Θα έχει εθνικές συνέπειες γιατί θα οδηγήσει τόσο στην αναβάθμιση της στρατηγικής σημασίας της χώρας μας όσο και στην οριστική και αδιαμφισβήτητη πολιτική της σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η δυνατότητα αυτή έχει εξαιρετική σημασία. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε να την ακυρώσουν μικρότερα ή μεγαλύτερα συμφέροντα.

Την ίδια στιγμή όμως, και λόγω της κυριαρχίας συντηρητικών δυνάμεων στην Ευρώπη, υπάρχει και ο κίνδυνος βημάτων προς τα πίσω στην κλιματική και ενεργειακή πολιτική. Τα συμφέροντα που έχουν επενδυθεί στον άνθρακα και στην πυρηνική ενέργεια είναι μεγάλα και με ισχυρή πολιτική παρέμβαση. Το ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε μέσα στο 2014 είναι οι στόχοι που θα τεθούν για το 2030. Χρειάζεται να υπάρξει σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υιοθετηθούν φιλόδοξοι δεσμευτικοί στόχοι για τρία κεντρικά θέματα: για τη μείωση των εκπομπών CO2, την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, το διακύβευμα είναι η μετάβαση σε μία ηλιακή οικονομία, μέσω τεχνολογιών τεχνητής φωτοσύνθεσης.

Όλες αυτές οι εξελίξεις και προοπτικές δείχνουν ότι από τα όρια της φέρουσας ικανότητας της βιόσφαιρας, δεν μπορούμε να συνάγουμε κανένα σταθερό όριο γι’ αυτά που είναι εφικτά για την ανθρωπότητα.

Όποιος αντιλαμβάνεται τη φύση ως άκαμπτο σύστημα, στο οποίο η ανθρωπότητα πρέπει να υποταγεί, αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τη μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη που έχουμε στη διάθεσή μας: τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα.

Η διέξοδος από την παγκόσμια κρίση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, δεν συνίσταται στην αυτοϋποδούλωση της ανθρωπότητας,αλλά στην απελευθέρωση ανανεωτικών, καινοτομικών δυνάμεων και λύσεων.

Για την απελευθέρωση αυτή απαιτείται μια δέσμη πολιτικών και επιλογών:

  • η δυναμική ενίσχυση της επιστήμης και της έρευνας, η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας,
  • ο προσανατολισμός των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων προς την καινοτομία,
  • μια κριτική κοινωνία των πολιτών και η δραστήρια υποστηρικτική πολιτική που έχει το θάρρος να θέτει μακροπρόθεσμους στόχους και να ενσωματώνει στις αγορές ένα περιβαλλοντικό κανονιστικό πλαίσιο.

Η πρόοδος θα είναι ταχύτερη αν καταφέρνουμε να αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η περιβαλλοντική προστασία και η ευημερία δεν είναι μεταξύ τους αντίθετες, αλλά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Έχουμε τελικά τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε δημιουργικά τους κινδύνους που γεννάει η νεωτερικότητα με τα ίδια τα μέσα της νεωτερικότητας: με την επιστήμη, με τις καινοτομίες και με τη δημοκρατία.

Και λίγα λόγια για την Ευρώπη

Αυτό το μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης που περιγράψαμε, ασφυκτιά στα εθνικά πλαίσια. Το παιχνίδι μπορεί να κερδηθεί μόνο στο πλαίσιο και στο όνομα της Ευρώπης.

Δεν υπάρχει λοιπόν σχέδιο Β’ για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ και την ευρωζώνη. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι το μόνο που δίνει προοπτική σε εμάς και στα παιδιά μας.

Η ΕΕ ήδη συνεισέφερε σημαντικά προς την Ελλάδα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, των ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, της προάσπισης της ειρήνης, της ανάπτυξης υποδομών.Μια Ομοσπονδιακή Ευρώπη μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα.

Η πρόσφατη κρίση έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορεί να πάρει και άλλους δρόμους, λιγότερο δημοκρατικούς, που απομακρύνονται από τις προοδευτικές αρχές και αξίες. Η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης είναι ο προοδευτικός δρόμος για την ενοποίησή της.

Χρειάζεται επομένως να δώσουμε πλούσιο περιεχόμενο στην έννοια του Ευρωπαίου Πολίτη. Χρειαζόμαστε τις Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης με υπερεθνικό εκλογικό σώμα, άμεση εκλογή των ευρωπαϊκών οργάνων, λογοδοσία στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Η επιστροφή στα κράτη-έθνη, που πρεσβεύουν πολλές συντηρητικές δυνάμεις, σημαίνει επιστροφή στους παλιούς ευρωπαϊκούς εφιάλτες – εξουθενωτικό οικονομικό ανταγωνισμό, ξέφρενο εθνικισμό, πόλεμο και αυταρχισμό. Με πολύ χειρότερους οικονομικούς, δημογραφικούς και γεωπολιτικούς όρους: για παράδειγμα το 2030, καμία ευρωπαϊκή χώρα, ούτε καν η Γερμανία, δεν θα ανήκει στους G8!

Επίλογος

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση λοιπόν και «Έξυπνη» ανάπτυξη. Μαζί με τα προτάγματα που σχετίζονται με την προάσπιση και την ανάπτυξη της δημοκρατίας, με την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και με την υπεράσπιση της μη – βίας, περιγράφουν τις επιδιώξεις μας, τις επιδιώξεις του κόμματος Ευρώπη – Οικολογία.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες και καθοριστικές για το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν θέλουμε να παρακολουθούμε άβουλοι και απαθείς τις εξελίξεις. Δεν θέλουμε να βολευτούμε σε παλιές και αδιέξοδες ιδέες, σε παλιές και αδιέξοδες ταμπέλες και διαχωριστικές γραμμές.

Μέσα από την οπτική που περιγράψαμε, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί. Θέλουμε να συμβάλουμε στην επίτευξη συγκλίσεων τόσο στο κοινωνικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο.

Και γνωρίζουμε πως αυτές οι συγκλίσεις είναι απόλυτα αναγκαίες σε αυτή την κρίσιμη και καθοριστική στιγμή.

Αλέξανδρος Αποστόλου – ThinkΠ, Κυριακή 19/01/2014