May 192013
 

Αξιότιμη/ε κυρία/κύριε Ευρωβουλευτή,

Ενόψει της ψηφοφορίας στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου επί της έκθεσης Reul στις 21 Μαΐου σας καλούμε να υποστηρίξετε την προτεινόμενη τροποποίηση 1 στην παράγραφο 1, με την οποία θα ζητείται από την Επιτροπή αφενός η θέσπιση δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ το 2030 και αφετέρου οι στόχοι αυτοί να είναι στο επίπεδο της διείσδυσης ΑΠΕ 40-45%.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέγιστο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι αποκαρδιωτικές.

Από τη μία η ΕΕ υπό το βάρος και της οικονομικής κρίσης δείχνει αδύναμη να συνεχίσει τις απαιτούμενες αλλαγές, που η ίδια ξεκίνησε και φαίνεται να προτιμά να επιστρέψει σε μία καταστροφική business as usual στάση. Οι κλιματικές πολιτικές υποχωρούν συνεχώς, ενώ πολλά κράτη-μέλη αποδομούν τα πλαίσια στήριξης της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόρριψη από την Ευρωβουλή του “backloading” που οδήγησε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην οριστική απαξίωση.

Από την άλλη η εξελισσόμενη επιστημονική έρευνα δείχνει ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου προχωράει με ταχύτερους ρυθμούς. Στις 9 Μαΐου η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έσπασε το φράγμα των 400 ppm σηματοδοτώντας την είσοδο του πλανήτη σε μια κλιματικά αχαρτογράφητη περιοχή. Αντί άλλων στοιχείων παραθέτουμε το παρακάτω αποκαλυπτικό γράφημα (πηγή: GuardianClimate-warming gas in atmosphere passes 400ppm milestone – interactive).

 LetterMEP_graph

Η υιοθέτηση υψηλών δεσμευτικών στόχων 2030 για τις ΑΠΕ είναι απαραίτητη για να αντιστραφεί η σημερινή τάση και να ξαναβρεθεί η Ευρώπη στην πρωτοπορία της προσπάθειας περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια καθοριστική επιλογή: είτε θα πάμε σε μια βαθειά αναδιάρθρωση του ενεργειακού μας συστήματος και των αγορών ηλεκτρισμού βάζοντας στο κέντρο τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση στο δρόμο για μηδενισμό των εκπομπών ως το 2050, είτε θα παραμείνουμε δέσμιοι των ορυκτών καυσίμων στο έλεος της κλιματικής αλλαγής. Ακόμα κι ένας στόχος στο επίπεδο του 30% ΑΠΕ το 2030 δεν μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνητρο για τις απαιτούμενες αλλαγές. Θα πρέπει να ανέλθει στο 40-45% για να σημάνει πραγματικά την πρώτη από τις δύο παραπάνω επιλογές.

Αυτός ο στόχος σε συνδυασμό με αποτελεσματικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι απόλυτα εφικτός. Επιπλέον χρειάζεται για να ξαναβρεθούν σε δρόμο ανάπτυξης οι καταρρέουσες σήμερα ευρωπαϊκές αγορές ΑΠΕ, ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να μειώνουν περαιτέρω το κόστος.

Έχει ήδη τεκμηριωθεί επαρκώς ότι το κόστος των κλιματικών πολιτικών, μεταξύ των οποίων και η στροφή στην εξοικονόμηση και τις ΑΠΕ, είναι πολύ μικρότερο από τη συνέχιση του business as usual μοντέλου λαμβανομένων υπόψη και των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μια ενδεχόμενη απόφαση του ευρωκοινοβουλίου να επανεξεταστούν τα κόστη και τα οφέλη των κλιματικών πολιτικών χωρίς να ζητάει την άμεση υιοθέτηση υψηλών στόχων για τις ΑΠΕ το 2030 απλά θα μετέθετε χρονικά το ζήτημα φορτώνοντας το πρόβλημα ακόμα περισσότερο στις επόμενες γενεές. Τέτοιος χρόνος απλά δεν υπάρχει.

 Posted by at 3:32 am