Dec 102012
 

Απόφαση του 9ου Τακτικού Συνεδρίου

(Λαμία, 7-9 Δεκέμβρη 2012)

 

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ, ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ. ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Εμείς οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ που συγκεντρωθήκαμε στην Λαμία για το ετήσιο Συνέδριό μας αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε όσους και όσες μοιράζονται τις Πράσινες αξίες και πολιτικές να κάνουμε μαζί μια νέα αρχή. Να δημιουργήσουμε μαζί ένα πράσινο, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό, ανοικτό αλλά συγκροτημένο πολιτικό χώρο, που θα εκφράζει ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και θα συντελέσει καθοριστικά στη διέξοδο της χώρας από τα σημερινά αδιέξοδα και την πολιτική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και αξιακή κρίση με τεκμηριωμένες αναλύσεις και κοινωνικές-πολιτικές παρεμβάσεις.

Για να συμβάλουμε στον οικολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, στην αλλαγή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, σε μια νέα πολιτική μεταπολίτευση –ανανεώνοντας κι εμβαθύνοντας τη δημοκρατία, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη, υπερασπίζοντας τα δημόσια αγαθά, το περιβάλλον και το κλίμα

Για να μην μεταφέρουμε ένα τεράστιο περιβαλλοντικό -κι όχι μόνο- χρέος στα παιδιά μας. Για να συμμετάσχουμε στην ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης, στη δημιουργία μιας Ευρώπης των πολιτών, της κοινωνικής αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αξιών.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Προσκαλούμε σε μια νέα αρχή από κοινού με όσες και όσους θεωρούν ότι πρέπει να βγούμε από την κρίση όχι με κοινωνικά άδικα μέτρα που διαλύουν την κοινωνική συνοχή και την πραγματική οικονομία, όπως συμβαίνει σήμερα με την εφαρμοζόμενη πολιτική, αλλά μέσα από κοινωνικά δίκαιη, ισορροπημένη πολιτική, που αντιμετωπίζει τα δημοσιονομικά και άλλα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας, ενώ παράλληλα:

 • αλλάζει ριζικά το αναπτυξιακό μοντέλο, το πολιτικό σύστημα, την κοινωνική οργάνωση,
 • δημιουργεί και ενισχύει μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης,
 • αναζωογονεί την οικονομία, μέσα από την στροφή της προς Πράσινη κατεύθυνση,
 • δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε διαφόρων νομικών κι εμπορικών μορφών κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι λύσεις στην κρίση θα προέλθουν από εμάς, την ελληνική κοινωνία, αλλά με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είτε θα είναι ευρωπαϊκές, κοινωνικά δίκαιες και δημοκρατικές είτε δεν θα υπάρξουν. Μόνο δημιουργώντας συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις άδικες πολιτικές και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης στις ευρωπαϊκές αξίες αλλά και σε αξίες που κάποτε υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία (αλληλεγγύη, υπεράσπιση του κοινού καλού και του δημόσιου συμφέροντος).

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προσκαλούμε σε επανεκκίνηση, σε μια νέα αρχή των Οικολόγων Πράσινων, σε μια στρατηγική οικολογικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της Ελλάδας και της Ευρώπης, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη που έκανε το κατεστημένο στην οικονομία, αλλά αυτή τη φορά στην ζωή μας. Να μην υποθηκεύσουν οι σημερινές αποφάσεις τη βιωσιμότητα, την ελευθερία, την ευημερία, την ασφάλεια, των παιδιών μας, το περιβάλλον και το κλίμα στο οποίο θα ζήσουν τα παιδιά μας.

Η Ελλάδα να αλλάξει το παραγωγικό, καταναλωτικό κι ενεργειακό της μοντέλο, τολμώντας να περάσει σε μια νέα εποχή, πιο πράσινη, απεξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα, δίνοντας έμφαση στην τοπικότητα, την βιωσιμότητα και την ποιότητα.

 • Με αποανάπτυξη των ρυπογόνων, μη-βιώσιμων, κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη της Πράσινης και κοινωνικής οικονομίας, της προώθησης κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων κοινωνικών δραστηριοτήτων, που στοχεύουν στην αποτελεσματική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη δημοκρατία στην εργασία και τη διασφάλιση των δημόσιων αγαθών, για επίτευξη της βιωσιμότητας.
 • Με μεταρρύθμιση της φορολογικού συστήματος και των προτεραιοτήτων της οικονομίας ώστε να εξυπηρετούν την απασχόληση, την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη οικονομία και επιχειρηματικότητα.
 • Με αναδιοργάνωση της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, ενδυνάμωση των κοινωνικών πολιτικών και των υπηρεσιών περιβάλλοντος, ώστε να γίνουν αποτελεσματικές για τον πολίτη και να στηρίζουν ουσιαστικά όσους βρίσκονται πλέον στα όρια επιβίωσης.
 • Με πολιτικές και δράσεις εξισορρόπησης της βίαιης μείωσης μισθών, συντάξεων και κοινωνικών υποδομών.
 • Με στοχευμένη ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσκαλούμε σε επανεκκίνηση, σε μια νέα αρχή των Οικολόγων Πράσινων όσες και όσους επιδιώκουν μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των πολιτών, την δημοσιονομική, φορολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης με την υιοθέτηση μιας νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης με συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών. «Περισσότερη Ευρώπη», που είναι η απάντηση στην κρίση, δεν σημαίνει μεταφορά εξουσιών σε ανεξέλεγκτους μηχανισμούς, αλλά αντιθέτως οικονομική, νομισματική, φορολογική, κοινωνική και πολιτική ενοποίηση με δημοκρατικό έλεγχο και νομιμοποίηση από θεσμούς όπως το Ευρωκοινοβούλιο αλλά κι αποκέντρωση εξουσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επιδιώκουμε περισσότερη Ευρώπη με εκλογή Προέδρου της Κομισιόν και της ΕΕ, με σημαντική αύξηση των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ από το σημερινό 1% του ΑΕΠ των κρατών-μελών και ίδιους πόρους, με κοινή διαχείριση του ευρωπαϊκού χρέους, με άμεση μεταφορά πόρων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές χώρες στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, με κοινό πλαίσιο στην δημοσιονομική, περιφερειακή και περιβαλλοντική, αλλά και στην φορολογική, την εξωτερική, την κοινωνική πολιτική.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι το ευνοϊκότερο πλαίσιο για μια δημιουργική, δίκαιη και δημοκρατική Ελλάδα, παρά τους δυσμενείς σήμερα πολιτικούς συσχετισμούς. Το προνομιακό πεδίο πάλης για την ουσιαστική αντιμετώπιση των κοινωνικά άδικων -και σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες- πολιτικών των «μνημονίων» και της λιτότητας. Σύμμαχοι μας είναι οι Πράσινοι, το Ευρωκοινοβούλιο, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που επιδιώκουν την ομοσπονδιακή Ευρώπη.

 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προσκαλούμε σε επανεκκίνηση, σε μια νέα αρχή των Οικολόγων Πράσινων, όσες και όσους επιδιώκουν μια μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος και του ελληνικού δημοκρατικού μοντέλου, ώστε να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία και να την κάνουμε πιο συμμετοχική, ενισχύοντας τη δημοκρατική νομιμοποίηση όσων αποφάσεων επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών.

Επιδιώκουμε ένα νέο πολιτικό και δημοκρατικό πρότυπο μέσα από:

 • βαθιές θεσμικές αλλαγές στο συνταγματικό πλαίσιο, ουσιαστικό διαχωρισμό των εξουσιών, αυστηρό πλαίσιο προάσπισης της ελευθεροτυπίας και του ελεγκτικού, μορφωτικού και ψυχαγωγικού ρόλου των ΜΜΕ,
 • ουσιαστική αποκέντρωση, μεταφορά εξουσιών και πόρων στην αυτοδιοίκηση.

Με μεταφορά πόρων και εξουσίας από τους κερδισμένους της Μεταπολίτευσης (την φοροδιαφυγή, την διαφθορά, την μαφιακή οικονομία και την αργομισθία) προς τις γυναίκες, τα παιδιά και τους νέους, τα δημόσια αγαθά και το περιβάλλον, την δημιουργική, δημοκρατική και δίκαιη Ελλάδα.

Για αυτό είναι απαραίτητη μια μεγάλη πολιτική και δικαστική πρωτοβουλία για λογοδοσία όλων όσοι υπονόμευσαν με τις αποφάσεις τους την οικονομική βιωσιμότητα της χώρας στον βωμό της προάσπισης άνομων συμφερόντων, είτε ανήκουν στον πολιτικό κόσμο, είτε στην μιντιοκρατία, είτε στις παρασιτικές «επιχειρηματικές»-μαφιακές δυνάμεις.

Και φυσικά ο έλεγχος των γκρίζων περιουσιών, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαπάτης και η αποκατάσταση του αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης, ως προϋπόθεση για την αποκατάσταση της κοινωνικής και πολιτικής συνοχής, για την διαμόρφωση ενός νέου Πράσινου Κοινωνικού Συμβολαίου.

 

ΚΟΜΜΑ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Προσκαλούμε σε επανεκκίνηση, σε μια νέα αρχή των Οικολόγων Πράσινων, όσες και όσους δεν αρκούνται στην καταγγελία των αδικιών και των λανθασμένων πολιτικών, αλλά επιδιώκουν να προωθήσουν λύσεις στα προβλήματα, εδώ και τώρα, είτε ως κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση είτε συμμετέχει στη διακυβέρνηση.

Με ενίσχυση της ενεργούς παρέμβασης στο πλευρό των ξεχασμένων του συστήματος, των οραματιστών της βιωσιμότητας, των δημιουργικών και παραγωγικών πρωτοβουλιών των πολιτών και του «τρίτου», κοινωνικού τομέα της οικονομίας.

Προσκαλούμε σε μια νέα αρχή για να δημιουργήσουμε ένα κόμμα της ευθύνης, που θα τιμά την εντολή που του δίνουν οι πολίτες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με αυτοπεποίθηση στις θέσεις του, με πολιτική τόλμη, σε συνεχή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Ένα κόμμα ανοικτό στην κοινωνία, με ηλεκτρονική διαβούλευση, άμεση δημοκρατία και θετικές διακρίσεις υπέρ των γυναικών, των νέων, των μεταναστών, των ΑΜΕΑ. Ένα κόμμα που θα συγκροτεί έναν αυτόνομο τρίτο Πράσινο πόλο στην ελληνική πολιτική ζωή, που θα ενσωματώνει την περιβαλλοντική, κλιματική και κοινωνική διάσταση σε όλες τις πολιτικές κι αποφάσεις. Που δεν θα είναι ουρά εκλογικών ή άλλων σχεδιασμών «δεξιών» ή «αριστερών»σχηματισμών, αλλά θα επιδιώκει να είναι ο καταλύτης για τις βαθιές αλλαγές που απαιτούνται μέσα από την σύγχρονη ανασύνθεση του πολιτικού τοπίου, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης είτε συμμετέχοντας σε κυβερνητικές λύσεις σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, στη βάση προγραμματικών συμφωνιών που θα υπηρετούν ένα πολιτικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων κι ανατροπών.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΗ-ΒΙΑ

Προσκαλούμε σε επανεκκίνηση, σε μια νέα αρχή των Οικολόγων Πράσινων, όσες και όσους θεωρούν ότι η διέξοδος από την κρίση πρέπει να στηριχθεί σε περισσότερη δημοκρατία και όχι στην βία. Η ιστορία αποδεικνύει ότι οι αλλαγές που στηρίχθηκαν στη βία οδήγησαν τελικά σε καταδυνάστευση τελικά των κοινωνιών. Χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια. Χωρίς κοινωνική ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Χρειάζεται να απομονώσουμε τις φωνές που κηρύσσουν την βίαιη επίλυση των διαφορών, είτε στο όνομα του εκφασισμού της κοινωνίας, είτε στο όνομα του λαού. Η αντίσταση των πολιτών είναι πάντοτε μαζική, ειρηνική και μη βίαιη. Δίνει έμφαση στην θεσμική και ουσιαστική ανασυγκρότηση της δημοκρατίας μας και στην μακρά πορεία μεταρρύθμισης. Στην προάσπιση της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, αλλά και στις αιτίες που οδηγούν εκεί.

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ, ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ. ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Όσοι και όσες συμμετέχουν σήμερα στους Οικολόγους Πράσινους δεν θεωρούμε ιδιοκτησία μας τις πράσινες πολιτικές και αξίες. Γι’ αυτό προσκαλούμε ενωτικά σε επανεκκίνηση, σε μια νέα αρχή των Οικολόγων Πράσινων, όσες και όσους μοιράζονται αυτές τις αξίες και θέλουν να συμμετάσχουν, μέσα από ένα καθημερινό και ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα Συνέδριο μέσα σε 5-6 μήνες και στη συνδιαμόρφωση ενός ανοικτού, δημοκρατικού, αληθινά Πράσινου, ευρωπαϊκού κόμματος-κινήματος, που θα συσπειρώσει ευρύτερες δημοκρατικές, κοινωνικές δυνάμεις που απελευθερώνονται από κομματικά τείχη ή έχουν αναδειχθεί μέσα από κοινωνικούς χώρους και κοινωνικά κινήματα.

Προσκαλούμε να ανοιχτούμε στο πέλαγος της δημιουργικής σύνθεσης, στην ανατροπή και σύνθεση, στην κριτική, αυτοκριτική και στις εναλλακτικές λύσεις.

Το Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων αποφάσισε τη δημιουργία μιας δωδεκαμελούς «επιτροπής επαφών», που θα επικοινωνήσει με ενεργούς πολίτες, κοινωνικούς χώρους και κινήματα, ώστε να προσκαλέσει στην πιο πάνω βάση όσους και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην νέα αρχή, στην επανεκκίνηση των Οικολόγων Πράσινων, σε συστηματικό κι ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα Συνέδριο επανεκκίνησης, νέας αρχής σε 5-6 μήνες, στην οποία συμμετέχουν:

 • Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων,
 • Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων,
 • Ο Λευτέρης Ιωαννίδης (Δημοτικός Σύμβουλος Κοζάνης) και ο Γιώργος Δημαράς (Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής), εκπροσωπώντας τους αιρετούς Πράσινους αυτοδιοικητικούς,
 • Η Χριστίνα Κοττώρη, εκπροσωπώντας τους Νέους Πράσινους),
 • Ο Δαμιανός Ανδρέου, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των ΟΠ, με μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση,
 • Η Ελεάννα Ιωαννίδου, δικηγόρος, πρώην εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων,
 • Ο Κυριάκος Λουγιάκης, εκπαιδευτικός,

Η Επιτροπή θα συμπληρωθεί με δυο εκπροσώπους του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολόγων Πράσινων καθώς και με δυο άτομα που δεν είναι σήμερα μέλη των Οικολόγων Πράσινων.

Η Επιτροπή Επαφών θα έχει συστηματική συνεργασία με το Πανελλαδικό Συμβούλιο των ΟΠ αλλά και τις τοπικές κινήσεις και τις θεματικές ομάδες. Όπως αποφασίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου της Λαμίας, δημιουργείται ένα δίκτυο ανθρώπων σε κάθε νομό αλλά και θεματικά που θα βοηθήσει στις επαφές με φορείς και ενεργούς πολίτες κάθε περιοχής.

Η Επιτροπή Επαφών θα συντονίσει, επίσης, τις εργασίες δυο επιτροπών,

 • μιας επιτροπής «οργανωτικών-καταστατικών προτάσεων» που θα αναλάβει σε διάλογο με όσους-όσες ενδιαφέρονται να καταθέσει προτάσεις οργανωτικής και καταστατικής ανασυγκρότησης αξιοποιώντας τη θετική κι αρνητική εμπειρία και καλά παραδείγματα και πρακτικές. Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν προς συζήτηση κι απόφαση στο Συνέδριο επανεκκίνησης.
 • μιας επιτροπής «πολιτικών προτεραιοτήτων» που θα διατυπώσει μέσα από διάλογο ένα σύνολο προτάσεων για άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες ενόψει των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών εκλογών.
 Posted by at 3:22 pm