Jul 222010
 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο νόμου, από 10/07/10 μέχρι 19/7/10. Μερικά σχόλια για αλλαγές που φέρνει το σχέδιο νόμου που θεωρώ ως απολύτως αναγκαίες, αλλά το πόσο θα είναι αποτελεσματικές είναι το ζητούμενο.

Διαμαρτύρονται οι δασολόγοι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί διαλύει ,σύμφωνα με το προσχέδιο την δασική υπηρεσία . Θα πάρει τον ειδικό φόρο δασών με τον οποίο η δασική υπηρεσία ασκούσε αυτοτελή δασική πολιτική και θα τον εντάξει στο Πράσινο Ταμείο .Ενοποιώντας όλες οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις αφού θα τις εγκρίνει ένα νέο όργανο, επιχειρεί μια ενιαία πολιτική για τα δάση και το περιβάλλον στα σημεία που υπήρχε η πιο μεγάλη διαφθορά .
Είναι το έλλειμμα Δασικής Πολιτικής, αποτέλεσμα της απώλειας πόρων μόνο; Γιατί η Δασική Υπηρεσία είναι η τελευταία στην απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε; Γιατί πλανώνται οι συκοφαντίες ότι ενδίδει στις πιέσεις των εργολάβων γης; Η ενιαία πολιτική που δεν μπόρεσε να αποκτήσει ποτέ οφείλεται μόνο στον κατακερματισμό των υπηρεσιών της ή και σε αυθαίρετες ερμηνείες των Δασαρχών περι του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης και της ένταξης στους δασικούς χάρτες ;

Βρίσκω το Προσχέδιο σωστό αλλά άτολμο και υπ’ αυτή την οπτική η κριτική που επιχειρείται. Ενώ δημιουργεί μια ενιαία περιβαλλοντική πολιτική την εξαρτά με σφικτό τρόπο πάλι από την κυβερνητική εξουσία δεν τολμά να την μεταθέσει σε μια Ανεξάρτητη Αρχή που οι αποφάσεις της να είναι εκτελεστέες από τη εκάστοτε κυβέρνηση .

Το Πράσινο Ταμείο ενοποιεί τρία προϋπάρχοντα Ταμεία:
1.του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ)
2. του Ειδικού Φορέα Δασών και
3. του Γαλάζιου Ταμείου
και “αποτελεί ένα οργανωμένο, δομημένο και πλήρες σύστημα άσκησης περιβαλλοντικής και πολεοδομικής πολιτικής σε κρίσιμους τομείς, όπως: δασικές εκτάσεις, προστασία υδάτων και εδάφους, ρύθμιση χωρικού σχεδιασμού, αστική αναζωογόνηση, ενίσχυση ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας”

Τα δάση πέρασαν στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΕ.Κ.Α, γιατί από εκεί εκπορεύεται το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα υποβάθμισης και σφετερισμού της δημόσιας περιουσίας. Την Περιβαλλοντική Πολιτική θα χαράσσει πλέον ένα νέο όργανο η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Σ.Ε.ΠΕΡ.Π) που όμως δεν γίνεται ακριβώς μια Ανεξάρτητη Αρχή αλλά παραμένει ακόμη ένα όργανο σφικτά ελεγχόμενο από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία, παρόλο που στο προσχέδιο προτείνεται να είναι πολυμελές και σχετικά ανεξάρτητο όργανο, με Πρόεδρο τον/την εκάστοτε ΥΠΕΚΑ, με τους Γενικούς και ειδικούς Γραμματείς , τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και με τρείς Περιβαλλοντικές ΜΚΟ που θα επιλέγει η κυβέρνηση .
Φαίνεται ότι το σφικτό μοντέλο άσκησης περιβαλλοντικής – πολεοδομικής και δασικής πολιτικής χαλαρώνει με κάποιες διατάξεις που αφορούν την σύνταξη των δασικών χαρτών αλλά πολιτικά το όργανο Σ.Ε.ΠΕΡ.Π παραμένει ακόμη ελεγχόμενο από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία χωρίς να διασφαλίζεται επαρκώς η ανεξαρτησία του, ώστε να μην μπορεί να συκοφαντηθεί ως εργαλείο εξυπηρέτησης συμφερόντων της κυβερνητικής και της περιφερειακής εξουσίας σχετικά με την πολιτική γης .
Οι Δασικές Υπηρεσίες δεν θα μπορούν να ασκούν αυτοτελώς δασοπονικά έργα, θα πρέπει όλες τους οι πρωτοβουλίες να εγκρίνονται από την Σ.Ε.ΠΕΡ.Π..
Αν δεν μπορούν να συντάξουν δασικούς χάρτες, τότε μέσω της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε θα επιλέγονται ιδιωτικά μελετητικά Γραφεία, ωστόσο η τελική θεώρηση των χαρτών παραμένει στην Δασική Υπηρεσία.

Πρέπει να αποσαφηνιστεί επιτέλους τι είναι δασικός χάρτης και τι δασολόγιο.
Παραμένει ακόμη σκόπιμα η σύγχυση Δασικών χαρτών και Χαρτών του Δασολογίου, αυτό υποκρύπτει κάτι; Πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν (σχεδόν ) δασικοί χάρτες στις Κυκλάδες και όλοι οι δημόσιοι βοσκότοποι των Κυκλάδων δεν θα εμφανιστούν στο Κτηματολόγιο. Βεβαίως οι καταπατητές θα τρίβουν τα χέρια τους για τούτο.
Δεν διασφαλίζεται με την διαδικασία υποβολής των αντιρρήσεων για τον δασικό η μη χαρακτήρα των εκτάσεων στη φάση σύνταξης των δασικών χαρτών ότι δεν θα φρενάρει την πορεία σύνταξης τους .
Εκτιμάται ότι αυτό πρέπει να γίνεται αργότερα κατά την σύνταξη των χαρτών του δασολογίου .
Οι Χάρτες του Δασολογίου της Χώρας πρέπει να απεικονίσουν τις εκτάσεις εκείνες, που συγκεντρώνουν τα κριτήρια της νομοθεσίας, για να προστατεύονται στο διηνεκές, στα πλαίσια του άρθρου 24 του Συντάγματος , περιβαλλοντικά, ως δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις.
Οι Δασικοί Χάρτες πρέπει να απεικονίσουν τις εκτάσεις που το Δημόσιο οφείλει να δηλώσει, ως εκτάσεις, που από την απελευθέρωση μέχρι και σήμερα, επόπτευε και προστάτευε από πλευράς δασικής νομοθεσίας (ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας), προσδιορίζοντας έτσι την φύση και χρήση τους .
Η κατάρτιση του Εθνικού κτηματολογίου με πολιτική απόφαση ρυθμίστηκε ότι μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα από τους Δασικούς χάρτες που θεωρήθηκαν ως πρόδρομο στάδιο του Δασολογίου που μπορεί να περιμένει για αργότερα. Αυτό ξεμπλόκαρε την ταχύτητα υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου αλλά ενίσχυσε την σύγχυση του τι είναι δάσος και τι αξίζει να προστατευθεί.
Μέχρι σήμερα ό,τι δεν χαρακτηριζόταν ως δάσος ή δασική έκταση έμενε εξω από τους δασικούς χάρτες και αφήνονταν στο έλεος των καταπατητών.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες μόνο το 35 % των καμένων εκτάσεων .
Πρέπει να αυξηθούν τα φυτώρια δασικών φυτών. Κάθε Υποπεριφέρεια αφού καταγράψει τα ενδημικά της φυτά να τα παράγει φυτωριακά και να τα διαθέτει για αναπλάσεις .
Το στοίχημα είναι αν θα μπορέσει η Κυβέρνηση να διαχειριστεί τις αντιδράσεις του εκλογικού σώματος που μέχρι σήμερα έχτιζε και καταπατούσε τα δάση

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Θ.Ο Γεωργίας Οικολόγων Πράσινων.

Κείμενα που ελήφθησαν υπόψη : Το κείμενο κριτικής επι του προσχεδίου Φραγκιουδάκης Ελ..- πρώην Γεν. Δντής Δασών . Το προσχέδιο Νόμου Οι Συνεντεύξεις της ΥΠΕΚΑ, κ. Μπριμπίλη .

  2 Responses to “Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις – Πράσινο Ταμείο – Κύρωση Δασικών Χαρτών”

 1. “AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ” ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ: in “Post Mortem”

  ΓΟΛΓΟΘΑΣ εως το ΣτΕ & ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ.

  Στην ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ που μας παρέδωσε το Ελληνικό Κράτος, ως φαίνεται με μια απλή ματιά απαντούμε:

  “Παρεδόθη” καθυστερημένα τουλάχιστον κατά 1+1/2 έτος.

  Αντί για Οικολογικού τύπου Ανάπλαση Πάρκου, είδαμε την κατασκευή – ενταφιασμό συνόλου κυβικών μέτρων όγκου μπετόν 6.000 κ.μ, δηλαδή όγκου μπετόν ισοδύναμων με τον όγκο μπετόν “6” 6όροφων πολυκατοικιών μέσα …………σε δασική έκταση.!!!

  Ο αρχικός προυπολογισμός στις τεράστιες πινακίδες 9,150.000 $ Ευρώ ( το έτος 2006 ) + 400.000 $Ευρώ με το νέο εγκριθέν κονδύλι για αποκατάσταση φθορών ? στην πλ.Πρωτομαγιάς + τις τυχόν αναθεωρήσεις, δεν προσέφερε τίποτα το ουσιώδες στο Πάρκο και τούτο διότι : ανύπαρκτες τουαλέττες, υπαρκτές οι χημικές και αρωματικές, μη αναπλασθέν κτίριο Αλσους – Οικονομίδη, μή αναπλασθέν κτίριο Green Park, ανυπαρξία φύτευσης δένδρων υψηλής οροφής, σύμφωνα με τα έγγραφα των πρώην κων. Δασάρχη – Περιφερειάρχη η κεντρική πλατεία πλησίον πρώην περιπτέρου είναι αυθαίρετη !
  { έγγραφα οικ.693/03/04/2009 – 699/07/04/2009 Γενικής Δνσης Περιφέρειας / Δνσης Δασών Αθηνών: Δασάρχης, με θέμα: Απόφαση Κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε δασική αναδασωτέα έκταση }….., H σφράγιση γής εδάφους από μή πορώδη υλικά σε δασική έκταση 1/4 της συνολικής των 235 στρεμμ.του Πάρκου τουλάχιστον 60 στρεμμ.{επιμέτρηση ειδικών επιστημόνων}, παρεμποδίζει ως τούτο γίνεται κατανοητό την διύγρανση και διαπνοή του εδάφους, τουτέστιν είναι ολωσδιόλου ΑντιΟικολογική.!!!!!!!!!

  Όλα τούτα σε ευθεία αντίφαση με ότι αναγράφεται στην αναρτηθείσα πινακίδα πλησίον του μνημείου της Αθηνάς και ότι: το Εργον

  της Αναπλάσεως εν έτει Δεκ.2010…………Ολοκληρώθηκε.!!!!!

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. !!!!!!!!!
  σχετ.άρθρο ΤΕΕ 2604/18/10/10

  Με βαρύγδουπο τίτλο στην εφημερίδα τα Νέα της Κυψέλης Απρίλιος 2011, αναφέρεται ότι από την Περιφέρεια Αττικής διατίθενται επιπλέον κονδύλια 5,100,000 $ εκατ.ευρώ, ΕΣΠΑ που θα κατευθυνθούν και θα απορροφηθούν για τα έργα στο Αττικό Άλσος και το Πεδίον του Αρεως.

  Αλλά… Αναρωτιόμαστε εφόσον η Ανάπλαση ολοκληρώθηκε σύμφωνα και με επίσημες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ-Blogs – εφημερίδες και σύμφωνα με την ανηρτημένη πινάκιδα, τότε πως δέν ολοκληρώθηκε, ? ;;….. Δεδομένου ότι: τα διατηρητέα κτίρια Αλσος Οικονομίδη ειναι γιαπί – Green Park γιαπί και οχετός – Πλατάνια εστία μόλυνσης λόγω κωνώπων-στάσιμων υδάτων, “τα ύδατα της ΕΥΔΑΠ και ουχι των γεωτρήσεων να οδεύουν στο αποχετευτικό δίκτυο των φρεατίων και στον Σαρωνικό” και ενα μέρος των ήδη τσιμεντοστρωμένων περιφερειακών δρόμων να περιμένει τις παλέτες των μαρμάρων.
  Οι δύο κτιστές τουαλέτες του πάρκου να μην λειτουργούν μαζί με τις βρύσες και λογικά σύντομα θα είναι ανύπαρκτες. Η κεντρική είσοδος της λεωφ.Αλεξάνδρας προς το μνημείο Αθηνάς περιφραγμένη ερμητικά με λαμαρίνες εργοταξιακού τύπου, τις δε βραδυνές ώρες να απαγορεύεται η πρόσβαση. Το Φυτώριο των 8,1/2 στρεμμ. να παραμένει αλάνα και η υποσχεθείσα κομποστοποίηση να παραμένει ως όραμα θερινής νυκτός ( τα χρήματα όμως να έχουν ήδη διατεθεί και ήδη απορροφηθεί !!!!!!). Οι επεμβάσεις στο διαμορφωθέν ξέφωτο λόγω αποψιλώσεων στο χώρο Αλίκη μολονότι παράνομες κατά την άποψη μας, σήμερα για την γύρωθεν βλάστηση είναι καταστροφικές.

  Επειδή λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μέρος των άνω χρημάτων θα διατεθεί για την αποπεράτωση των δύο διατηρητέων, Αλσος,Οικονομίδη – Green Park και λοιπές αποπερατώσεις, αναρωτιόμαστε τι είδους συντήρηση θα παρασχεθεί στο πολύπαθο αιωνόβιο Πεδίον του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ, αφου απο το άνωθεν δεύτερο κονδύλι, πολύ απλά ελάχιστα ΜΟΝΟΝ ψίχουλα θα απομείνουν, κατά την ταπεινή μας άποψη.

  Εν κατακλείδι μπορούμε να δηλώσουμε ευθαρσώς και απορούντες:
  ………………Γιατί να είμαστε όλοι οι Ελληνες βουτηγμένοι μέσα εκεί…………. που επικαλείται ο κύριος {που ματιάσανε} απο την Τρόικα – ΔΝΤ και γιατί να τα έχουμε φάει όλοι μαζί…. εμείς οι Έλληνες ?;;;;;;;;;;;;;και να απαιτηθούν ….τα τάνκς για να προστατεύσουν τις τράπεζες?!!;;;;;

  Ας ανασκουμπωθούμε σήμερα λοιπόν όλοι εμείς οι ‘Ελληνες και ας δουλέψουμε σκληρά ούτως ώστε να πειθόμεθα “τοις κείνων ρήμασι”!!!!

  ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://polmarkarch.wordpress.com
  http://www.asda.gr/elxproi
  http://expaganus.wordpress.com

 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑΣ & ΔΑΣΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

  Εν ετει 2011 ενημερώσαμε το ΣτΕ, ότι οι δημιουργηθέντες από το απώτερο παρελθόν άνευ αδείας οδικοί άξονες εντός της δασικής εκτάσεως του Πεδίου του Αρεως Δεν είναι διαστρωμένοι με χώμα, όπως το Δικαστήριο είχε την εντύπωση, σύμφωνα με το σκεπτικό της πράξεως υπ.αρ.688/2009 της Επιτροπής Αναστολών { αντικατάσταση των ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντένιων όγκων & επιφανειών} αλλά η εν λόγω επίστρωση οπλισμένων σκυροδεμάτων ειναι ολωσδιόλου Μη πορώδης, άρα και Μη οικολογική, αφού παρεμποδίζει «κατάφωρα» την διαπνοή του εδαφικού ενδιαιτήματος.

  Ως είναι εύλογο κάκιστα παράγωγα αυτού είναι:

  Η αύξηση της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας { λόγω και των διαμορφωμένων πολλαπλών ξέφωτων}, από τα θερμοαπορροφητικά δομικά υλικά και απόδοσης της ως θερμότητα στο περιβάλλον.

  Επι των ελαχίστων βροχοπτώσεων και Μη λειτουργίας του επιφανειακού ευτελούς αρδευτικού συστήματος διασωλήνωσης συνεπώς και της εκτεταμένης Σφράγισης εδάφους – γης {Soil Sealing http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/Sealing/ }, ουδεμία διύγρανση του εδάφους πραγματοποιείται με αποτέλεσμα οι ρίζες των δένδρων να στερούνται της βασικής τους τροφοδοσίας.

  ???????????????????????????

  Ο πρώην δασάρχης του Πεδίου του Αρεως κος Αμοργιανιώτης, νυν Ειδικός Γραμματέας Δασών ΥΠΕΚΑ {με την σημερινή κυβέρνηση} και σύμφωνα με το υπ.αρ.117840/1514/8/4/2011 σκεπτικό του εγγράφου του αναρτηθέν και εις τον διαδικτυακό κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υποστηρίζει – δηλώνει ότι αυτό ειναι το Νόμιμο και το οποίο αναποκρίνεται απόλυτα στο βάσιμο-ουσιαστικό και τυπικό γίγνεσθαι.
  Σύμφωνα όμως με προγενέστερα έγγραφα του, ήτοι τα υπ.αρ.2603/2/12/2009-2673/13/01/2010-310/17/2/2009 και με το εισηγητικό έγγραφο του.υπ.αρ.162/28/1/2009 και εγκριθέν απο την Περιφέρεια Αττικής έγγρ.αρ.250/29/1/2009, είχε εγκρίνει την Φυτοτεχνική Μελέτη Αναπλάσεως που σύμφωνα με τα Αρχιτεκτονικά σχέδια αποτυπώνει, υλοποιεί, ενταφιάζει οικοδομικές επεμβάσεις όγκου τουλάχιστον 6.000 κυβ.μέτρων Μπετόν και που αφαιρεί το ¼ της Δασικότητας. Συνεπώς σύμφωνα με το σκεπτικό του εγγράφου του το 2011 και το οποίο αναιρεί και παύει να υποστηρίζει τα όσα δηλώθηκαν εις το παρελθόν, ανασκευάζει, ανατρέπει και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι σύμφωνα με τους Υποστηρικτικούς νόμους, ήτοι ως αναφέρεται σύμφωνα με το Θέμα: Τήν επιτακτική προστασία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου-Αλσών-Πάρκων…..είναι το βάσιμο, Νόμιμο και πραγματικό. Συνεπώς Δέν αιτιολογεί με Νόμιμα αποδεικτικά και βάσιμα στοιχεία που στηρίζονται οι αβάσιμες προυφιστάμενες εσφαλμένες απόψεις του αφου {ορισμένες ως γνωστόν οικοδομικές επεμβάσεις σύμφωνα και με προγενέστερα έγγραφα του ιδίου απο το αρχείο του απαγορεύονται απο την Δασική Νομοθεσία}.

  Συνεπώς κατά την ταπεινή μας πάντα άποψη φάσκει και αντιφάσκει αφού Δέν παραθέτει τα τυχόν Νέα και πραγματικά και Νόμιμα στοιχεία με επαρκή αιτιολόγηση της αντιφατικής ευρηματικής άποψης του. Ετσι ώστε να αυτοαναιρείται, να διαψεύδεται, και να εκθέτει εαυτόν και την πρώην Υπηρεσία του στην οποία προίστατο. Βάσιμος και νόμιμος λόγος, που δημιουργεί έυλογο και δυσεξήγητο ερωτηματικό από τις εσφαλμένες αβάσιμες, ατεκμηρίωτες και «μη νόμιμες» απόψεις του, κατά την ταπεινή μας πάντα άποψη «ως μή νομικοί», κατά τις οποίες Διαστρέφεται και Κακοποιείται η Νόμιμη Τάξη και η Αλήθεια.

  Καλείται λοιπόν να μας απαντήσει και να εξηγήσει πότε εσφάλη και πότε υπήρξε σύμφωνος με την ………Νόμιμη Τάξη.

  Οι κάτοικοι θαμώνες του Π.Α
  Μέλη του Σωματείου «Η ΑΘΗΝΑ»

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://polmarkarch.wordpress.com